torsdag 9. februar 2012

Kontakt

Livskraft24
v/Hanne Støen
Tlf. 926 86 845
e-post: hanne(at)stoen(dot)gmail.com

PSE (Psychosomatic Energetics® )


Ny behandlingsmetode i Norge:

PSE (Psychosomatic Energetics® )

Du føler deg frisk, men vil gjøre mer for din personlige utvikling?

Du føler deg ikke helt i form, men verken leger eller spesialister kan finne en årsak?

Du føler deg vedvarende syk og dårlig, og dine tidligere behandlinger har ikke hjulpet deg å bli frisk igjen?

Du lider av en kronisk tilstand, og vil gjøre mer enn bare konvensjonell behandling? Du vil se på skjulte årsaker for sykdom, og fjerne dem?

Dine barn lider av angst, ADHD eller andre tilstander som er vanskelig for deg og dem å håndtere?

Mange plager og symptomer, fra astma til ADHD, har et emosjonelt opphav, men konvensjonelle terapier og allopatisk medisin (tradisjonell legemedisin) fungerer ikke for alle, i tillegg kan de medføre bivirkninger.


Nå finnes det et alternativ:

Psychosomatic Energetics er en metode utviklet av en tysk lege, Dr. Reimar Banis, som har vist seg å virke med stor suksess på tusenvis av pasienter.

Han fant at det finnes 28 forskjellige emosjonelle konflikter som kan sette seg i kroppens subtile energifelt, der de har en negativ påvirkning på helse og velvære.

I samarbeid med en tekniker konstruerte han Reba-testen, et testapparat som hjelper til å identifisere disse emosjonelle konfliktene.

Metoden inkluderer en serie tilhørende homøopatiske kompleksmidler som løser opp og fjerner konfliktene.

I tillegg til identifisering av emosjonell konflikt måler testapparatet også energinivå, emosjonelt nivå (grad av livsglede), konsentrasjonsevne samt intuisjonsgrad.

Bakgrunn:

Så lenge folk synes friske, kan ikke konfliktene måles psykoenergetisk, siden de er integrert i kroppens energisystem. Likevel vil de påvirke helsen i det lange løp, fordi de svekker energisystemet. Enhver konflikt som vedvarer lenge nok kan skape kroniske lidelser og føre til tidlig aldring.

Faktum er at man ikke kan rømme fra problemene sine, og det gir mer mening å ta tak i dem mens man fortsatt er følelsesmessig sterk nok, og før alvorlige symptomer utløses.

Konflikter suger effektivt ut livskraft, berøver oss styrke til å leve. Folk føler seg svekket og helt utslitt av påvirkningen fra en slik konflikt, likevel vil de vanligvis ikke gjenkjenne konflikten som årsak, siden den lever i underbevisstheten. Konfliktene ligner data virus og ormer. Akkurat som virus skader en pc’s elektroniske system, kan konflikter påføre skader og lidelser i kroppens organsystemer.
Bortsett fra at symptomer forsvinner, ser vi en desto mer positiv effekt hvis vi løser opp disse konfliktene, som at:

Pasientene føler seg mer åpen i sosiale sammenhenger, de har bedre selvfølelse og personligheten deres kommer lettere frem.

Man kan bedømme forvandlingen ut ifra fastere stemme, åpnere blikk og en sterkere og mer vital fremtreden. De er i bedre humør, en høyere sinnsstemning og har større selvrespekt.

De er mye bedre i stand til å uttrykke deres ønsker og behov, og de har mer indre emosjonell styrke til å gå videre og realisere drømmene sine.

De kan utvikle sin egen ekte personlighet.Terapien:

-En konflikt oppdages via REBA - testen.

-Konflikten blir behandlet i 1 – 4 måneder, avhengig av hvor gammel og omfattende den er.

-Når klienten kommer tilbake vil konflikten vanligvis være borte, men vi kan oppdage en annen som trenger å bli behandlet.

-Gjennomsnittlig venter vi å finne 3 til 5 konflikter per klient, og vi løser dem i sekvenser (en etter en).

-De 28 konflikt typene har en bestemt plassering (basert ut ifra Chakraene), som gjør oss i stand til å lokalisere de spesifikke områdene i kroppen de er knyttet til. Hvis vi behandler området med såkalte ”Chavita midler”, vil de selvstyrte funksjonsforstyrrelsene i området vanligvis også forsvinne.

-En gjennomsnittlig behandling varer (avhengig av klientens utgangspunkt og hvor alvorlig sykdommen er) fra noen måneder til to år.

Hvis behandlingen har blitt korrekt utført, vil konflikten løses fullstendig opp.

Det første praktiske studiet utført av Dr. Reimar Banis og Dr. Ulrike Banis på over 300 pasienter, viste en absolutt suksessrate på tilnærmelsesvis 80 % av kroniske lidelser som ME, angst, kroniske smerter, søvnforstyrrelser, etc…

I tillegg til å hele mange tilstander ved å løse opp i skjulte konflikter, tilbyr denne terapien andre fordeler som også bør nevnes, siden de er så positive.
Man kan:

Effektivt forebygge mot lidelse i kropp, sjel og sinn.

Opprettholde psykoenergetisk kraft, og forbedre velvære.

Fremme åndelig vekst.

Som Dr. Reimar Banis sier:
”Jeg er sikker på at i fremtiden vil det å løse opp og behandle konflikter bli gjort på daglig basis, og være en hverdagslig opplevelse.
Som blodtrykksmålere, vil Rebatest -apparatet finnes i alle klinikker og praksiser.”

Litteratur:

Dr. med .Reimar Banis: Manual of Psychosomatic Energetics
Banis, U.: Geopathic stress – and what you can do about it, CoMed edition, 2003
Banis, U.: Handbook of Psychosomatic Energetics, CoMed edition, 2003

Lær mer om metoden på:

Soneterapi

Soneterapi stammer i fra indianerne i Amerika. Metoden er videreutviklet og systematisert fra den gang og har vært praktisert i Norge siden 1960. I dag er soneterapi den behandlingsform innen naturterapi som brukes mest.

 Soneterapi eller reflexologi som det også kalles, er trykk av punkter på føttene. Opphopning av avfallsstoffer og blokkeringer i kroppen er årsaken til at enkelte av punktene blir ømme. Ubehandlet kan disse vonde sonene føre til sykdom.


Gjennom trykk av punktene sendes impulser til de korresponderende organer, muskler og kjertler i hele kroppen . Dette fører til at organismen fjerner avfallsstoffer, som frigis til lymfe og blod. Gradvis merker man en bedret energisirkulasjon.

Ved soneterapi blir hele kroppen behandlet slik at symptomene forsvinner. Behandlingshyppigheten og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles. Eldre mennesker reagerer ofte saktere på behandling enn unge. Kroniske plager trenger lenger tid enn akutte plager. Det finnes i dag et stort erfaringsmateriale som bekrefter at soneterapi er en verdifull og anvendelig metode som spiller en viktig rolle i folkehelsen. Undersøkelser ved bedrifter i utlandet har bekreftet at soneterapi reduserer sykefraværet.

Tankefeltterapi

Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan påvirke tankemønstrene våre slik at vi utløser angst. Tanken er at de automatiserte tankemønstrene ofte er uhensiktsmessige og nedlagt i oss i en periode i livet da vi var emosjonelt umodne.

Dersom disse automatiserte tankemønstrene kan brytes, så får vi muligheten til å danne nye tankemønstre basert på de voksne individene vi er i dag og ikke basert på barnets følelsessterke reaksjoner.

Tankefeltterapi benytter seg av en akupressurteknikk kombinert med øyebevegelser (som EMDR). Akupressuren innebærer lett fingerbanking mot punkter på hodet, overkroppen og hendene.

Symbioseterapi

Denne terapien øker immunkapasiteten. Kroppen kan da selv bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger samt å gjenoppbygge den naturlige hud- og slimhinnefloraen (f.eks i tarmen).

Det anvendes homeopatiske preparater av mikroorganismer samt tilskudd av levende bakterier (melkesyrebakterier for tarmfloraen). Man kan også bruke urter som virker på kroniske betennelser og til generell stimulering av immunforsvaret.

Reconnective Healing

De fleste av oss har blitt lært at healing er noe som angår vår fysiske kropp. At symptomer skal leges med kjemikalier eller kirurgi. Nå vet vi at dette synet er en begrensning, mer enn en løsning.

Vi vet nå at vi er mer enn bare en fysisk kropp. Vi er ENERGI. Vi er kropp, psyke og ånd - og disse tre må være i balanse for at vi skal føle oss bra. Reconnective Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon.Dette gjør at du vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse du har i din kropp, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell, vil bli erstattet av dyp avspenning som lar healingsprosessen finne sted. Healing kan komme i mange former. Iblant øyeblikkelig og svært merkbart og tydelig. Iblant så "stille" at du ikke ser hva som har skjedd før etter flere uker eller måneder.

I tillegg til at fysiske symptomer kan forsvinne kan healingen innta former som vi vanligvis ikke har forbundet med healing i det hele tatt. Det kan være oppløsning av frykt og traumer vi har båret på lenge. Eller at vi får større innsikt og klarhet angående et problem som preger vår tilværelse. Mange opplever at relasjoner forbedres, eller at ting plutselig faller på plass slik at vi oppdager muligheter vi tidligere ikke så.

En annen opplevelse mange forteller om er at livet virker lysere og lettere, og at vi møter hver dag med en ny følelse av forventning. "Hvis du er heldig kommer healingen i den formen du forventer. Hvis du er ekstra heldig , kommer den i en form du ikke engang har våget å drømme om. En form som universet har valgt spesielt for deg".

Dr. Eric Pearl Reconnective Healing leger deg, ikke sykdommer eller symptomer. Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen form for garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å forvente noen begrensninger i mulighetene for hva som kan helbredes og ikke. Hver enkelt klient får det de er mest tjent med, selv om hverken de selv eller jeg ofte på forhånd kan si hva dette er. Men det er helt uvanlig at man ikke føler en stor grad av forbedring i sin livskvalitet, og at NOE har skjedd som har forandret deg på en positiv måte.

Kvantemedisin


Kvantemedisin Lybra – homeopatisk computerbasert bioresonans.

Skanner 100% objektivt og automatisk, gjennom håndledds-elektroder samt ankel-elektroder. Lybra kan scanne 320.000 forskjellige mangler, ubalanser, belastninger, blokkeringer og forgiftninger i kroppen. Dette er basert på kommunikasjon mellom organismen og Lybra.

Alle ”enheter” (se listen) har sin spesielle kode. Tenk deg strek-koder med laser scanning i butikken. Når kroppen gir tilbakemelding med samme kode (resonans), skjer følgende:


 1.  Lybra regner nøyaktig ut hva kroppen din trenger fra 0-100% 
 2. Behandler alt som avdekkes 100% individuelt 
 3. Produserer alle midlene du trenger i homeopatisk korrekt styrke Behandlingen er avslappende og smertefri. Den kan gi kortvarig forverring av symptomene dine.
Lybra har bl.a. disse kategoriene:

 • Allergier, miljøgifter, peptider, enzymer 
 • Immunologi, odontologi, mycoplasma
 • Homeopat og biopatmidler
 • Sopp, parasitter, virus, bakterier
 • Blomstermedisiner, planter, urter 
 • Hjerte, karsystem, nervesystem, åndedrett
 • Sykdomsbilder, psykologiske ubalanser 
 • Urinvei, fordøyelse, hormonsystem 
 • Muskel, skjelett 
 • Miasmer