torsdag 9. februar 2012

PSE (Psychosomatic Energetics® )


Ny behandlingsmetode i Norge:

PSE (Psychosomatic Energetics® )

Du føler deg frisk, men vil gjøre mer for din personlige utvikling?

Du føler deg ikke helt i form, men verken leger eller spesialister kan finne en årsak?

Du føler deg vedvarende syk og dårlig, og dine tidligere behandlinger har ikke hjulpet deg å bli frisk igjen?

Du lider av en kronisk tilstand, og vil gjøre mer enn bare konvensjonell behandling? Du vil se på skjulte årsaker for sykdom, og fjerne dem?

Dine barn lider av angst, ADHD eller andre tilstander som er vanskelig for deg og dem å håndtere?

Mange plager og symptomer, fra astma til ADHD, har et emosjonelt opphav, men konvensjonelle terapier og allopatisk medisin (tradisjonell legemedisin) fungerer ikke for alle, i tillegg kan de medføre bivirkninger.


Nå finnes det et alternativ:

Psychosomatic Energetics er en metode utviklet av en tysk lege, Dr. Reimar Banis, som har vist seg å virke med stor suksess på tusenvis av pasienter.

Han fant at det finnes 28 forskjellige emosjonelle konflikter som kan sette seg i kroppens subtile energifelt, der de har en negativ påvirkning på helse og velvære.

I samarbeid med en tekniker konstruerte han Reba-testen, et testapparat som hjelper til å identifisere disse emosjonelle konfliktene.

Metoden inkluderer en serie tilhørende homøopatiske kompleksmidler som løser opp og fjerner konfliktene.

I tillegg til identifisering av emosjonell konflikt måler testapparatet også energinivå, emosjonelt nivå (grad av livsglede), konsentrasjonsevne samt intuisjonsgrad.

Bakgrunn:

Så lenge folk synes friske, kan ikke konfliktene måles psykoenergetisk, siden de er integrert i kroppens energisystem. Likevel vil de påvirke helsen i det lange løp, fordi de svekker energisystemet. Enhver konflikt som vedvarer lenge nok kan skape kroniske lidelser og føre til tidlig aldring.

Faktum er at man ikke kan rømme fra problemene sine, og det gir mer mening å ta tak i dem mens man fortsatt er følelsesmessig sterk nok, og før alvorlige symptomer utløses.

Konflikter suger effektivt ut livskraft, berøver oss styrke til å leve. Folk føler seg svekket og helt utslitt av påvirkningen fra en slik konflikt, likevel vil de vanligvis ikke gjenkjenne konflikten som årsak, siden den lever i underbevisstheten. Konfliktene ligner data virus og ormer. Akkurat som virus skader en pc’s elektroniske system, kan konflikter påføre skader og lidelser i kroppens organsystemer.
Bortsett fra at symptomer forsvinner, ser vi en desto mer positiv effekt hvis vi løser opp disse konfliktene, som at:

Pasientene føler seg mer åpen i sosiale sammenhenger, de har bedre selvfølelse og personligheten deres kommer lettere frem.

Man kan bedømme forvandlingen ut ifra fastere stemme, åpnere blikk og en sterkere og mer vital fremtreden. De er i bedre humør, en høyere sinnsstemning og har større selvrespekt.

De er mye bedre i stand til å uttrykke deres ønsker og behov, og de har mer indre emosjonell styrke til å gå videre og realisere drømmene sine.

De kan utvikle sin egen ekte personlighet.Terapien:

-En konflikt oppdages via REBA - testen.

-Konflikten blir behandlet i 1 – 4 måneder, avhengig av hvor gammel og omfattende den er.

-Når klienten kommer tilbake vil konflikten vanligvis være borte, men vi kan oppdage en annen som trenger å bli behandlet.

-Gjennomsnittlig venter vi å finne 3 til 5 konflikter per klient, og vi løser dem i sekvenser (en etter en).

-De 28 konflikt typene har en bestemt plassering (basert ut ifra Chakraene), som gjør oss i stand til å lokalisere de spesifikke områdene i kroppen de er knyttet til. Hvis vi behandler området med såkalte ”Chavita midler”, vil de selvstyrte funksjonsforstyrrelsene i området vanligvis også forsvinne.

-En gjennomsnittlig behandling varer (avhengig av klientens utgangspunkt og hvor alvorlig sykdommen er) fra noen måneder til to år.

Hvis behandlingen har blitt korrekt utført, vil konflikten løses fullstendig opp.

Det første praktiske studiet utført av Dr. Reimar Banis og Dr. Ulrike Banis på over 300 pasienter, viste en absolutt suksessrate på tilnærmelsesvis 80 % av kroniske lidelser som ME, angst, kroniske smerter, søvnforstyrrelser, etc…

I tillegg til å hele mange tilstander ved å løse opp i skjulte konflikter, tilbyr denne terapien andre fordeler som også bør nevnes, siden de er så positive.
Man kan:

Effektivt forebygge mot lidelse i kropp, sjel og sinn.

Opprettholde psykoenergetisk kraft, og forbedre velvære.

Fremme åndelig vekst.

Som Dr. Reimar Banis sier:
”Jeg er sikker på at i fremtiden vil det å løse opp og behandle konflikter bli gjort på daglig basis, og være en hverdagslig opplevelse.
Som blodtrykksmålere, vil Rebatest -apparatet finnes i alle klinikker og praksiser.”

Litteratur:

Dr. med .Reimar Banis: Manual of Psychosomatic Energetics
Banis, U.: Geopathic stress – and what you can do about it, CoMed edition, 2003
Banis, U.: Handbook of Psychosomatic Energetics, CoMed edition, 2003

Lær mer om metoden på: