torsdag 9. februar 2012

Tankefeltterapi

Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan påvirke tankemønstrene våre slik at vi utløser angst. Tanken er at de automatiserte tankemønstrene ofte er uhensiktsmessige og nedlagt i oss i en periode i livet da vi var emosjonelt umodne.

Dersom disse automatiserte tankemønstrene kan brytes, så får vi muligheten til å danne nye tankemønstre basert på de voksne individene vi er i dag og ikke basert på barnets følelsessterke reaksjoner.

Tankefeltterapi benytter seg av en akupressurteknikk kombinert med øyebevegelser (som EMDR). Akupressuren innebærer lett fingerbanking mot punkter på hodet, overkroppen og hendene.