torsdag 9. februar 2012

Soneterapi

Soneterapi stammer i fra indianerne i Amerika. Metoden er videreutviklet og systematisert fra den gang og har vært praktisert i Norge siden 1960. I dag er soneterapi den behandlingsform innen naturterapi som brukes mest.

 Soneterapi eller reflexologi som det også kalles, er trykk av punkter på føttene. Opphopning av avfallsstoffer og blokkeringer i kroppen er årsaken til at enkelte av punktene blir ømme. Ubehandlet kan disse vonde sonene føre til sykdom.


Gjennom trykk av punktene sendes impulser til de korresponderende organer, muskler og kjertler i hele kroppen . Dette fører til at organismen fjerner avfallsstoffer, som frigis til lymfe og blod. Gradvis merker man en bedret energisirkulasjon.

Ved soneterapi blir hele kroppen behandlet slik at symptomene forsvinner. Behandlingshyppigheten og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles. Eldre mennesker reagerer ofte saktere på behandling enn unge. Kroniske plager trenger lenger tid enn akutte plager. Det finnes i dag et stort erfaringsmateriale som bekrefter at soneterapi er en verdifull og anvendelig metode som spiller en viktig rolle i folkehelsen. Undersøkelser ved bedrifter i utlandet har bekreftet at soneterapi reduserer sykefraværet.